null

Marianne van den Bos

Secretaris en Penningmeester

Als secretaris van de vereniging hou ik onder andere de ledenlijst bij. Ook doe ik verslag van alle vergaderingen.

Als penningmeester beheer ik het geld van de vereniging en ben ik verantwoordelijk voor het bijhouden van de kas, het beheren van de bankrekeningen, en het verrichten en ontvangen van betalingen.

Verder houd ik het kas- en bankboek bij, stel ik het financieel jaarverslag op en bewaak ik de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

“Ik ben een zelfstandige doorzetter die zich niet door haar klachten laat beperken, altijd bereikbaar is voor haar klanten en van iedere plek in huis een aangepaste werkplek weet te maken.”