Het vangnet voor zzp’ers met of zonder beperking

Wij zijn AOVoorZZP de vereniging voor inclusie van beperkte zzp’ers

AOVoorZZP is in 2019 mede opgericht door Marianne van den Bos. Als arbeidsbeperkte zzp’er probeerde Marianne een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Geen enkele verzekeringsmaatschappij liet haar toe. Ook andere fondsen en instanties weigerden haar. Nergens voldeed ze aan de criteria. Wat bleek?

“Als je meer dan 65% arbeidsbeperkt bent, kom je echt nérgens binnen”

Marianne vindt dit te gek voor woorden. Ze verdient als arbeidsbeperkte ondernemer toch zélf haar inkomen! Waarom kan ze zich dan niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?

Mede daarom is AOVoorZZP er. Wij willen voorkomen dat andere beperkte zzp’ers ook keer op keer afgewezen worden. Wij gaan voor 100% inclusie.

Als de verzekeraar ons niet toelaat, dan doen we het gewoon zelf

AOVoorZZP is gebaseerd op solidariteit en onderling vertrouwen. Want als we samen op één lijn zitten, hebben we geen verzekeraar nodig. Met de maandelijkse inleg van alle leden bouwen we een saldo op waarmee we elkaar kunnen ondersteunen. Dat wordt gewoon uitgekeerd op het moment dat jij het nodig hebt. Je saldo (=inleg-schenkingen) is jouw spaargeld, dus het blijft van jou.

Schenkingen zijn belastingvrij

De inleg die jij bij ons apart zet, is lager dan de premie die je bij een verzekeraar betaalt. En toch krijg je een hogere schenking bij ziekte. Schenkingen zijn namelijk belastingvrij. Commerciële bedrijven zoals verzekeraars moeten loonheffingen inhouden op de bedragen die ze uitkeren. Wij hoeven dat niet, omdat onze uitkeringen schenkingen zijn.

Een rekenvoorbeeld:

Stel, je krijgt bij ons €2000 per maand omdat je wegens ziekte niet kunt werken. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft er van die €2000 maar €1340 over, omdat er loonheffing op wordt ingehouden. En ook al is de premie die je aan een verzekeraar betaalt aftrekbaar, dan nóg ben je bij een verzekeraar duurder uit dan bij AOVvoorZZP!

Vereniging voor zzp’ers met 100% inclusie

Wij zijn er voor alle zzp’ers. Dat maakt AOVoorZZP uniek! Dat zzp’ers met een beperking, tot 100% afgekeurd, wel gewoon deel kunnen nemen. Arbeidsbeperkte zzp’ers die door ziekte arbeidsongeschikt worden en dus tijdelijk niet kunnen werken.

Oók voor zzp’ers met een bescheiden onderneming – de micro zzp’er

AOVoorZZP is er óók voor zzp’ers met een bescheiden onderneming. De micro zzp’er noemen wij ze. Dit ben je als je een jaarwinst realiseert tussen de €3000 en €9000. Eén van de doelen van onze vereniging is micro zzp’ers een inkomen te geven als zij door ziekte niet kunnen werken. Ook zij moeten immers hun vaste lasten kunnen blijven betalen en uit de schulden blijven.

Dus of je nu fit bent of beperkt, een groot bedrijf hebt of een wat kleinere onderneming – bij ons ben je welkom!